Alte rătăciri

1. Pentru cei care cred cu mare încăpătânare în anticristii ce răspândesc minciuni cu privire la soarta oamenilor prin intermediul horoscopului, am să le prezint purul adevăr cu privire la zodiac:

1. SIMBOLISTICA ADEVARATĂ A ZODIACULUI

       Mathael: Cei care au descoperit Zodiacul au fost  locuitorii străvechi ai Egiptului care, în primul rând, atingeau în general o vârstă mult mai înaintată decât noi, iar, în al doilea rând, au avut parte de un cer mult mai senin decât noi, putând observa mai uşor şi un timp mult mai îndelungat stelele, cerul nostru fiind adeseori înnorat; iar, în al treilea rând, acolo majoritatea oamenilor dormeau de regulă de-a lungul întregii zile toride şi ieşeau abia către seară din case, făcându-şi toate treburile în răcoarea nopţii. Ei aveau astfel mereu în faţa ochilor constelaţiile, motiv pentru care li s-au şi fixat în minte figurile invariabile ale acestora, cărora le-au dat apoi nişte nume care corespundeau desigur cu vreunul dintre fenomenele de natură manifestat la vremea respectivă sau cu vreo îndeletnicire din ţara lor.    

    Studierea îndelungată a Zodiacului i-a condus destul de curând pe observatori la concluzia că acesta este de fapt un cerc foarte mare care, împărţit în douăsprezece părţi aproape egale, are în fiecare dintre acestea o anumită constelaţie de-sine-stătătoare.

     Chiar şi cei mai străvechi oameni considerau că stelele se află la o depărtare mult mai mare de Pământ decât Soarele şi Luna, motiv pentru care considerau că Soarele şi Luna se deplasează pe cer în interiorul marelui Zodiac.

   Însă Zodiacul executa şi el o anumită mişcare, astfel încât, datorită deplasării concomitente şi a Zodiacului, Soarele – care era văzut înconjurând în fiecare zi Pământul, ajungea să stea la fiecare interval de câte treizeci de zile în dreptul unui alt semn zodiacal. Iar faptul că Luna ajungea la rândul ei să stea la un interval de câteva zile sub un alt semn zodiacal, oamenii şi-l explicau prin rotirea zilnică mai leneşă a acesteia din urmă în jurul Pământului, astfel încât ea nu ajungea niciodată să se afle, asemenea Soarelui, în fiecare zi în unul şi acelaşi loc –  motiv  pentru care luna era adeseori denumită şi astrul întârziat.

      Existau însă şi câţiva înţelepţi  care susţineau exact contrariul despre Lună. Însă părerea despre Luna aflată mereu în întârziere era predominantă.

       Și uite așa s-a născut Zodiacul…

 

      VĂRSĂTOR

      În anotimpul zilelor celor mai scurte, care în special în Egipt sunt însoţite de regulă de ploi torenţiale (şi perioada aceasta uşor de reţinut de treizeci de zile inaugura întotdeauna inclusiv un nou an), Soarele se afla – după calculele bătrânilor – tocmai în dreptul acelei constelaţii care ne este nouă cunoscută sub denumirea de Vărsător. Şi, de aceea, constelaţia a fost văzută sub înfăţişarea unui păstor care vine cu căldarea sa plină cu apă spre adăpătoarea vitelor sale, golind-o în aceasta. Bătrânii îl numeau pe un asemenea om „vărsător” (UODAN) şi astfel ei au denumit la fel  şi constelaţia, ba chiar şi perioada respectivă. Ulterior, fantezia bogată a oamenilor a făcut chiar un zeu din constelaţia aceasta, în sine foarte paşnică, arătându-i o veneraţie de-a dreptul  divină, ea  fiind văzută ca revitalizatoare a naturii pârjolită de secetă. …în felul acesta și-a primit numele prima constelație și la fel și prima perioadă de treizeci de zile de ploaie. Dar să mergem, mai departe la cel de-al doilea semn zodiacal, care poartă denumirea de  Peşti !

       PEȘTI

     După circa treizeci de zile, ploile torenţiale luau de regulă sfârşit în Egipt, iar în apele puternic umflate ale Nilului, precum şi ale afluenţilor săi, se găsea atunci o mare cantitate de peşte, care la vremea aceea trebuia degrabă pescuită. O bună parte din peşte se consuma de îndată, dar o altă parte, mai mare, era pusă la sare şi apoi lăsată în bătaia vântului, care în perioada respectivă suflă destul de puternic în Egipt şi usucă peştele, astfel că el poate fi păstrat apoi în forma aceasta un an întreg!

     Această îndeletnicire legată de peşte este în ţara amintită un dar din partea naturii şi ea trebuie dusă la bun sfârşit înainte ca apele Nilului să scadă din nou, iar afluenţii săi cei mai importanţi să fi secat de tot, căci altminteri o bună cantitate de peşti ar putrezi în albiile secate şi ar umple aerul cu mirosul lor pestilenţial.

     Iar ceea ce astăzi a devenit în Egipt o tradiţie, era la vremea aceea o necesitate absolută chiar  şi  la vechii  şi  înţelepţii locuitori  ai  ţării acesteia mari şi binecuvântate, întrucât însă tocmai perioada aceasta era folosită cum spuneam  de către cei  mai  vechi  locuitori  ai ţării respective pentru pescuit, şi atunci  Soarele se  afla în dreptul  unei  noi  constelaţii, constelaţia aceea a fost desemnată cu simbolul Peştilor, şi acelaşi nume l-a primit şi perioada respectivă, numită RIBAR sau RIBUZE.

      BERBEC

    Îndată după încheierea perioadei de pescuit, locuitorii străvechi ai Egiptului îşi  îndreptau atenţia spre ovinele lor. Berbecii deveneau activi şi venea atunci vremea ca oile să fie tunse, adică să li se ia lâna. Iar îndeletnicirea aceasta dura, în principal, cam treizeci ele zile. Fireşte că în timpul acesta se efectuau în paralel şi o serie de alte munci, însă cea menţionată mai înainte era activitatea principală în perioada dată. Şi fiindcă la acea vreme Soarele ajunsese să stea din nou sub un alt semn zodiacal, acesta a primit denumirea  de „Berbec” (KOSTRON).

       TAUR

      Dar să trecem acum la cea de-a patra constelaţie! Din nou avem de-a face cu un animal, de data aceasta cu un „Taur” viguros. După îngrijirea ovinelor, vechii păstori îşi îndreptau de acum atenţia spre bovine. La vremea aceea, vacile intrau de regulă în perioada de gestaţie, şi acum era momentul în care vitele mai nevolnice trebuiau separate de cele viguroase, pentru a asigura o prăsilă bună.

    Taurul, care la egipteni era la mare preţ, era reprezentat grafic într-o poziţie foarte temerară şi anume ridicat pe cele două picioare din spate. Şi ce putea fi, prin urmare, mai firesc decât ca acea constelaţie în dreptul căreia se afla Soarele atunci şi care părea a reflecta cu aproximaţie contururile unui taur, să fie denumită tocmai „Taurul” ?!

      Până şi cuvântul roman TAURUS derivă de aici şi reprezintă doar o prescurtare rezultată de-a lungul timpurilor din străvechiul TI A OUR SAT, ceea ce înseamnă: Epoca taurului  (SAT = «a sta pe picioarele din spate»).   

     Mai târziu, perioada aceasta a căpătat, în special la romani, şi denumirea de APRILIS, ceea ce, la vechii egipteni, nu înseamnă altceva decât: A (taurul) UPERI (să deschidă) LIZ sau LIZU (faţa), sau de asemenea «Taurule, deschide poarta!» – cu referire la poarta păşunii în aer liber. Faptul că în timp şi bătrânul taur al egiptenilor s-a transformat într-un zeu nici nu cred că mai trebuie menţionat. Şi iată deci explicaţia cât se poate de corectă şi de adevărată a celei de a patra constelaţii.

        GEMENI

      Să vedem acum cum s-a născut simbolul  celei de-a cincea, sub numele şi  înfăţişarea „Gemenilor”, şi  anume a lui CASTOR şi POLUX! Explicaţia va fi foarte uşor de înţeles dacă ne gândim că poporul de ciobani al vechiului Egipt îşi cam încheia, odată cu îngrijirea vitelor, principalele preocupări şi îndeletniciri ale anului. După aceea se întruneau cele două căpetenii ale fiecărei aşezări, care alegeau, pentru perioada aceea, dintre toţi locuitorii o persoană capabilă sau chiar două, care să fie deopotrivă controlori şi judecători pricepuţi şi care aveau sarcina să cerceteze apoi şi să verifice dacă întregul efort depus până atunci se dovedise  pretutindeni cu folos şi dăduse roade binecuvântate. Iar un asemenea controlor purta şi numele funcţiei pe care o exercita. KAI  E STOR ? – suna întrebarea pusă, ceea ce în traducere înseamnă: „Ce a făcut el ?”. Iar  apoi urma şi somaţia, exprimată prin sintagma  poruncitoare:  «PO LUXE MEN!»sau «POLUZCE MEN!» –  Dă-mi lumină – dă-mi o explicaţie – în legătură cu acest lucru!»

      De aici s-au născut «Gemenii»e mai târziu; în realitate însă gemenii nu erau decât două propoziţii: mai întâi o întrebare, iar apoi o somaţie. Iar dacă într-o asemenea verificare plecau două persoane oficiale, atunci unul trebuia să pună întrebarea, iar celălalt formula somaţia.

       Şi, fiindcă tocmai  în perioadele în care se efectuau  asemenea controale, Soarele se afla chiar în dreptul constelaţiei în discuţie, aceasta a fost denumită în mod firesc «Gemenii», iar în limba romană GEMINI sau CASTOR şi POLUX, aceştia din urmă fiind apoi şi ei  transformaţi în zei de către fantezia debordantă a oamenilor.

       Iată deci că am explicat şi denumirea celei de a cincea constelaţii, care este şi ea la fel de firească şi adevărată ca celelalte. Şi iată-ne ajunşi acum la cea de a şasea, iar aici dăm dintr-o dată peste «Rac»!

       RAC

     Cum a ajuns oare această vietate în cercul constelaţiilor? Aflaţi de la mine: la fel de simplu şi la fel de firesc ca şi cele precedente! Vedeţi voi, în perioada aceea a anului ziua atingea durata ei cea mai lungă (maximă) după care ea începea să se reducă, ceea ce a făcut ca bătrânii să asemene această reducere a duratei unei zile cu mersul îndărăt al racului. Totodată însă, în această a şasea etapă a intervalelor de câte treizeci de zile ale  anului, noaptea se forma rouă, în special pe câmpiile din apropierea fluviului. Şi, pe o asemenea vreme, racii ieşeau cu sutele la suprafaţă din mlăştiniş şi se răspândeau în căutare de hrană pe păşunile pline cu iarbă grasă şi rouă din apropiere. Acest  lucru a fost sesizat  desigur  de vechii locuitori  ai  ţării  de  pe malurile Nilului care,  la început, s-au străduit să-i gonească pe  musafirii nepoftiţi de pe păşunile lor, ceea ce s-a dovedit însă a fi o treabă foarte anevoioasă, dat fiind că, la vremea aceea, numărul crustaceelor care  vieţuiau în malul nămolos al fluviului era extrem de mare. S-a pornit aşadar la luptă împotriva lor. Mai întâi cu ajutorul focului: racii erau strânşi în grămezi şi li se dădea foc, dar, ţinând cont de numărul mare de crustacee, metoda n-a dat rezultatul. Arderea lor era însă însoţită întotdeauna de un miros foarte  plăcut  şi îmbietor, şi atunci bătrânii s-au tot gândit că poate ar fi buni de mâncat. Nici unul dintre ei n-a îndrăznit însă să facă primul pas.

      Mai apoi însă, s-a trecut la fierberea lor în nişte vase foarte mari, iar fiertura respectivă s-a dovedit a fi foarte gustoasă. Dar şi în continuare nimeni nu îndrăznea să o mănânce. Ea era dată la porci, pe care îi creşteau şi oamenii acelor timpuri, iar porcii se delectau cu o astfel de fiertură şi începuseră să se îngraşe foarte tare, ceea ce i-a conclus pe vechii egipteni la o descoperire foarte folositoare: au început să valorifice ei înşişi grăsimea crustaceelor. Carnea lor însă nu le plăcea şi nu o foloseau decât ca hrană pentru porci.

     Când însă – cu timpul – unii oameni au început să degenereze şi să păcătuiască împotriva unor vechi şi înţelepte învăţături datând încă de pe vremea învăţătorului Enoch, care a trăit înainte de potop, atunci au fost de îndată ridicate nişte închisori mari, iar răufăcătorii au fost închişi în ele. Iar acestora li se dădeau de mâncare raci fierţi sau carne de porc sărată şi prăjită, iar pe lângă asta doar puţină pâine. S-a observat însă curând că răufăcătorilor le mergea tot mai bine cu hrana aceasta, iar mai apoi, într-un an de mare sărăcie, au încercat şi oamenii liberi să guste din mâncarea aparent îngrozitoare a puşcăriaşilor şi au văzut că este chiar mult mai gustoasă decât cea obişnuită de acasă. Iar constatarea aceasta a avut ca urmare faptul că numărul odinioară atât de uriaş al  racilor mari şi foarte graşi de pe malurile Nilului s-a redus dintr-o dată foarte mult, întrucât s-a pornit o adevărată vânătoare asupra lor.

       Mai târziu au început să mănânce şi grecii şi romanii genul acesta de crustaceu de mâl, care le-a plăcut şi lor foarte mult. Doar evreii nu mănâncă raci nici până în ziua de astăzi, deşi Moise nu le-a interzis în mod special. Din toate cele de până acum rezultă – într-o manieră mai mult decât evidentă – că vechii egipteni n-ar fi putut alege ca denumire pentru constelaţia specifică etapei acesteia, a şasea, un alt simbol mai potrivit decât animalul care le dăduse atâta bătaie de cap chiar în respectiva perioadă a anului.

          LEU

      După „Rac”, ne întâlnim în marele Zodiac cu Leul. Cum să fi ajuns oare acest animal printre simbolurile cereşti? Ei bine, la fel de firesc ca şi toate celelalte pe care le-am cunoscut până acum! După vânătoarea de raci, care a durat vreo treizeci de zile, şi uneori chiar o zi sau două în plus căci, la vechii egipteni, nu luna peştilor (februarie), ci luna racilor (iunie) era considerată drept lună compensatorie a apărut o nouă calamitate, care le-a produs multe necazuri şi griji vechilor egipteni. În perioada respectivă, leoaicele fată de obicei puii şi, mânate de foame, răpitoarele sunt mereu cu gândul la pradă, astfel că o pornesc peste munţi şi văi până în acele regiuni unde adulmecă prezenţa vreunor turme de vite grase.

      Întrucât patria leilor este de fapt Africa, iar Egiptul de Jos era şi el un fief  al regelui animalelor, este lesne de înţeles că pentru leii  înfometaţi nu era deloc dificil să înainteze până în Egiptul central, şi chiar în cel de Sus, producând acolo mari  pagube printre cirezile de vite care păşteau în pace. Aşa cum gerul puternic îi mână pe lupi până în ţinuturile locuite de oameni, la fel arşiţa năprasnică a lui Iulius (iulie) îi mâna pe lei înspre ţinuturile nordice, mai răcoroase, ale ţării, unde găseau o pradă bogată. 

      Dar iată că tocmai în luna despre care vorbim arşiţa atinge apogeul în Egiptul de Jos şi devine absolut  insuportabilă şi, de aceea, leii o pornesc adesea spre nord, până  spre Marea Mediterană, unde găsesc ceva mai multă răcoare decât pe nisipurile încinse ale deserturilor. Deci, chiar din primele zile ale perioadei amintite, locuitorii vechiului Egipt se trezeau tot mai des cu vizita  acestor musafiri de temut şi se vedeau nevoiţi să fie mereu bine înarmaţi pentru a-i putea ţine departe de turmele lor. Şi, cum în perioada respectivă Soarele se afla în dreptul unei constelaţii în care – ca şi în cazul Taurului – stelele care o compuneau erau astfel dispuse încât parcă schiţau conturul unui leu înverşunat, egiptenii au dat constelaţiei şi perioadei respective următorul nume: Leul  (LE O WA), LE – cel rău sau descendent al răului, spre deosebire de EL – cel bun sau fiul binelui , O – «soarele divin», iar WA sau WAI = «a fugi de»; prin urmare, LE O WAI înseamnă de fapt:  «Cel rău fuge de soare».

       FECIOARĂ

      După Leu  însă, iată că întâlnim în Zodiac o „Fecioară”, care pare să se încadreze parcă şi mai puţin în tabloul precedent. Şi totuşi ea se încadrează perfect şi absolut firesc în el! Căci, odată cu biruirea leilor, necazurile principale ale anului luaseră oarecum sfârşit  pentru vechii egipteni, iar acum putea începe o perioadă mai veselă, în care erau organizate petreceri, în cadrul cărora fecioarelor deosebit de cuminţi şi de curate din punct de vedere moral li se făceau daruri care să le stimuleze către o puritate şi mai mare pe viitor; şi, totodată, în această perioadă se ţineau şi nunţile. Însă doar o fecioară considerată a fi deosebit de curată putea fi luată de nevastă, iar una care nu-şi păstrase cu  grijă fecioria era exclusă de la cununie şi  nu mai  putea deveni  decât  cel mult concubina vreunui bărbat care mai avea deja una sau mai multe neveste legitime; altminteri nu-i rămânea drept alternativă decât  starea înjositoare şi degradantă a sclaviei. Şi iată cum perioada aceasta avea o semnificaţie deosebită şi, cum din nou în dreptul Soarelui apăruse o altă constelaţie, ea a primit denumirea  de „Fecioară”.

       BALANȚĂ

      Dar să mergem mai departe!  Am văzut aşadar cum a ajuns o Fecioară printre semnele zodiacale. Ajungem acum la un obiect neînsufleţit, după cum vom vedea de îndată. Căci întâlnim acum printre simboluri o „Balanţă”, aşa cum este ea folosită de băcani sau de poticari (farmaciști) pentru cântărirea  diferitelor produse sau leacuri. Cum să fi ajuns obiectul acesta, destinat verificării greutăţilor, printre stele?! Am să vă spun eu: la fel de simplu şi de firesc ca toate celelalte simboluri de până acum!

    Vedeţi voi, după verificarea fecioarelor şi după nunţi, care definiseră în mod predominant perioada precedentă, iată că a sosit acum vremea cântăririi recoltelor, a cerealelor (a căror cultură era una dintre îndeletnicirile de bază ale vechilor locuitori ai  ţării, alături de creşterea animalelor) a fructelor, prin care se înţelegeau smochinele, curmalele, rodiile, portocalele şi multe altele. 

       Fiecare aşezare îşi avea bătrânii ei, desemnat ca reprezentanți şi conducători al tuturor treburilor obşteşti, şi avea totodată un preot, care se îndeletnicea doar cu cele spirituale şi cu instruirea poporului în anumite zile, precum şi cu prezicerile în anumite împrejurări deosebite. Faptul că tagma preoţească a crescut foarte mult din punct de vedere numeric nici nu mai trebuie menţionat, la fel ca şi faptul că această castă nu se prea îndeletnicea cu muncile brute, materiale, afară doar de inventarea unor metode de lucru noi, sau a unor îmbunătăţiri necesare în diferite privinţe.

       Tot casta preoţească era aceea care se îndeletnicea cu cercetarea metalelor din pământ, cu extracţia  acestora şi valorificarea lor pentru uzul cotidian.  Pe lângă întreg  instrumentarul  tehnic aferent, această îndeletnicire reclama totodată şi un număr mare de salahori, precum şi mulţi maiştri bine instruiţi, care nu mai aveau deloc timp să se ocupe de agricultură sau de creşterea vitelor şi, de aceea, toţi aceşti oameni trebuiau întreţinuţi de comunitate. Cum putea fi însă apreciată acea cantitate pe care fiecare membrii al comunei era obligat să o dea, corespunzător recoltei sale, castei preoţeşti şi ajutoarelor acesteia? 

       A fost hotărâtă deci zeciuiala, aşa că  fiecare membru al comunei era obligat să dea a zecea parte din recolta sa castei preoţeşti. Dar cum să măsori această a zecea parte? Foarte simplu: cu balanţa! Şi, în scopul acesta, existau balanţe mai mari şi mai mici, de felul amintit mai sus; astfel, sub ochii mai-marelui  comunei, întreaga recoltă era cântărită cu mare exactitate, umplându-se mereu ambele cupe. Apoi, cupele pline erau golite de nouă ori în lada personală a membrului comunitar, iara zecea oară în cea a castei preoţeşti. Preotul superior era totodată şi păzitorul sau păstorul întregii populaţii, purtând  numele de VARA  ON  (el păzeşte  sau el  este păstorul). În vremurile ulterioare, Varaonii (sau Faraonii) au devenit apoi adevăraţi regi ai ţării, iar lor le-a fost subordonată chiar şi casta preoţească. 

       Noi însă aflăm din relatarea aceasta, care respectă întocmai adevărul istoric, că perioada de timp care urmează îndată după Fecioară este caracterizată aproape exclusiv de cântărirea recoltei în vederea  plăţii zeciuielii. Şi, fiindcă la vremea respectivă Soarele se afla  din nou în dreptul unei constelaţii, semnul acesta zodiacal a primit  numele de Balanţă. Şi lucrul  acesta îl va înţelege limpede oricare dintre cei care cunosc cât de cât obiceiurile şi tradiţiile vechilor egipteni. 

      Iar faptul că balanţei i s-au atribuit cu timpul şi o serie de alte semnificaţii specifice, că ea a servit şi ca simbol ai dreptăţii cereşti şi lumeşti, ba chiar unele popoare primitive, aflate pe o treaptă foarte joasă de dezvoltare, i se şi închinau, la fel cum indienii – de pildă – se închinau uneori plugului, acest fapt nici nu mai  trebuie explicat mai îndeaproape. Căci  fantezia oamenilor, pe de o parte,  şi aviditatea mereu mai mare a preoţilor şi învăţătorilor populari, din ce în ce mai mulţi la număr pe de altă parte a determinat cu timpul  divinizarea a tot ceea ce li se părea cât de cât venerabil şi util pentru întreaga omenire.

     Iată deci că am văzut cum şi o unealtă a omului a intrat în marele Zodiac şi vom vedea acum cum a pătruns în el una dintre insectele cele mai neînsemnate, şi anume «Scorpionul»!

      SCORPION

     După zodia Balanţei a început o perioadă  de relativă inactivitate. Cirezile au intrat într-o perioadă de acalmie, ceea ce înseamnă că păşteau în continuare pe păşuni, dar nu se mai zbenguiau la fel ca în timpul primăverii, şi nici pomii fructiferi nu se mai manifestau cu aceeași activitate ca în timpul primăverii. Ogoarele erau şi ele înţelenite şi,în consecinţă, şi pentru oameni se întrevedea o perioadă de oarecare odihnă. Şi sigur că ei s-ar fi dedat şi mai mult leneviei dacă Domnul Cerurilor şi al Pământului nu i-ar fi scos întrucâtva din vegetarea aceea a lor cu ajutorul unor insecte foarte agasante, a căror patrie era tocmai Egiptul.  

     Căci, chiar de la începutul acestei perioade, au început să se arate pretutindeni scorpionii, care s-au înmulţit apoi foarte repede până pe la mijlocul ciclului respectiv, precum muştele într-o sală de mese. După cum se ştie însă, înţepătura scorpionului este nu numai foarte dureroasă, ci şi extrem de periculoasă, dacă după înţepătură nu intervii pe dată cu antidotul. 

      Dar fiindcă vechii egipteni au sesizat destul de repede caracterul deopotrivă nociv şi supărător al micii vietăţi, ei au început pe dată să se gândească la diferite metode pentru a-i veni de hac. Au fost testate astfel diferite metode menite să izgonească insectele, dar nici una n-a dat vreun rezultat, până când s-a descoperit în sfârşit scoarţa unui arbust care creştea pe lângă Nil şi care, pusă la fiert, emana  nişte aburi care reuşeau să  izgonească măcar din încăperi insectele înţepătoare. Totodată, scoarţa umezită a arbustului amintit era aşternută pe podea  şi  pe paturi, iar  ea reuşea să izgonească insectele înţepătoare, putând uneori chiar să le omoare. 

      După numele arbustului  aceluia, a cărui  scoarţă izgonea  şi  chiar omora insectele, a fost denumită apoi şi insecta în sine, care până atunci nici nu avusese vreun nume, şi căreia i s-a spus prin urmare SCORO (scoarţă) PI sau PIE (a bea) ON (el).  

      Prin denumirea aceasta cu valoare de reţetă li se atrăgea chiar şi urmaşilor atenţia asupra mijlocului prin care poate fi combătută cel mai bine plaga respectivă. Căci până în ziua de astăzi ne vine din Egipt o anumită pulbere cu ajutorul căreia pot fi combătute, fără nici un fel de risc pentru sănătatea omului, nu doar scorpionii, ci şi toate celelalte insecte dăunătoare. Iar pulberea aceasta se produce, cu câteva substanţe anexe, în principal din scoarţa arbustului mai sus-menţionat. Dar să ne întoarcem la problema noastră principală!

      La prima apariţie a scorpionului în perioada aceasta de inactivitate a omului, soarele s-a oprit în dreptul unei alte constelaţii din  marele cerc, iar  aceasta a fost denumită după insecta cea nesuferită, care tocmai atunci se înmulţise foarte tare, agasând oamenii şi animalele. Acestui simbol i s-a arătat până acum mai puţină veneraţie, în afară de faptul că numele respectiv era oarecum apreciat ca reţetă eficientă pentru combaterea insectei agasante.

       SĂGETĂTOR

      În vremea aceea de după scorpioni au început însă să se aventureze prin văile de la poalele dealurilor tot felul de animale sălbatice, printre care şi unele răpitoare, chiar dacă nu dintre cele mai periculoase. 

      Iar apariţia acestora a fost o nouă provocare pentru oameni, în special pentru bărbaţi, care şi-au luat arcurile şi săgeţile şi au pornit la vânătoare de animale sălbatice. Iepuri de casă, iepuri de câmp, gazele, urşi  mici, bursuci, vulpi, pantere, o sumedenie  de ulii  şi vulturi,  la care se  adăugau chiar crocodili  şi  hipopotami (HIPPOPOTAMOS;  în egipteana  veche, JE PA OPATA  MOZ  – calul Nilului începe să-şi arate forţa), îşi făceau tot mai des simţită prezenţa şi, de aceea, vânătoarea trebuia să înceapă neîntârziat; iar pentru uciderea unui număr cât mai mare de crocodili fusese stabilit chiar şi un premiu.

      Nu face parte din subiectul nostru să stabilim aici cum se desfăşura fiecare vânătoare în parte, ci este suficient să ştim că la vremea aceea se organizau tot felul de vânători, şi atunci ştim tot ceea ce trebuie să ştim.

       Dar, în această perioadă a vânătorilor, Soarele se afla din nou în dreptul unei constelaţii a marelui Zodiac, iar  aceasta a primit denumirea de „Arcaş”  (Săgetător)  tocmai fiindcă  perioada respectivă de timp era marcată de activitatea predominantă a arcaşilor. Iar  arcaşii au avut  apoi cu timpul şi ei parte de o oarecare veneraţie divină, deşi nu una atât de mare precum Apollo, care era venerat şi ca zeu al vânătorii.

      CAPRICORN

     Dar  iată că am terminat  şi  cu Arcaşul, şi ajungem  acum la simbolul  cel mai bizar al Zodiacului! Iată, un «Capricorn», locuitorul piscurilor montane, se profilează în partea sudică  a marelui cerc! Cum să fi ajuns oare locuitorul acesta al munţilor înalţi în constelaţiile zodiacale? Vă spun eu: într-un chip la fel de natural ca şi toate cele de dinainte!  În această ultimă perioadă  a anului aproape toate sălbăticiunile coboară spre vale în căutarea hranei specifice naturii lor. 

      Capra era însă pentru egipteni un animal mult prea preţios pentru ca ei să-l fi lăsat să se plimbe în voie prin văile lor!  Pe scurt, de îndată ce  se apropia momentul când ea urma să-şi facă apariţia, locuitorii ţinuturilor respective se aşezau la pândă în locurile ştiute, unde animalul acesta mai fusese văzut şi înainte vreme, păscând şi zburdând pe colinele singuratice. Şi de îndată ce una dintre ele era zărită, la semnul convenit, tot ce avea picioare alerga la faţa locului.

       Nu era însă deloc uşor  să prinzi o astfel  de capră şi au existat destule perioade în care caprele îşi făceau în linişte de cap prin toate văile, fără ca măcar un singur exemplar să poată fi prins. Iar dacă într-o altă perioadă favorabilă erau prinse câteva dintre ele, atunci acest lucru reprezenta un mare triumf pentru întreg Egiptul! Căci, dintr-un asemenea animal, totul putea fi valorificat sub formă de leac extrem de miraculos, şi chiar cu cantităţi foarte mici dintr-un asemenea exemplar putea fi vindecată o boală cât de grea, iar coarnele sale erau podoaba  cea mai de preţ  chiar şi a regilor Egiptului, mai presus de aur şi de pietrele preţioase. Ba, într-o perioadă mai timpurie, valoarea unui Faraon era apreciată după  numărul  de coarne de capră aflate în posesia sa, pe care apoi chiar şi marii preoţi le etalau,  poleite cu aur, în semn de înaltă înţelepciune şi de putere supremă.

      Întrucât capra se bucura de o asemenea preţuire la egipteni, lucru de care  te mai poţi convinge încă şi astăzi în ţara respectivă, este aproape de la sine înţeles faptul că vechii egipteni au închinat perioada aceea de timp, în care aveau parte de vizita respectivului animal, caprei (capricornului), iar mai apoi au şi denumit-o după numele ei, la fel ca şi constelaţia în dreptul căreia se afla Soarele la vremea aceea.

      Dar iată că am parcurs de-acum toate cele douăsprezece semne ale marelui Zodiac şi la nici unul dintre ele n-am sesizat nimic altceva decât cauze extrem de fireşti şi naturale, şi am putut constata totodată cum şi pe ce cale s-au născut şi toate acele zeităţi păgâne, precum şi faptul că în spatele lor nu se află de fapt nimic altceva decât nişte elemente absolut naturale, pe care le-am şi descifrat.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. TEORIA PALEOASTRONAUTICA

    Conform teoriilor despre cosmonautii antici, fiinte extraterestre inteligente (numite astronauti antici sau extraterestrii antici) au vizitat Pământului si acest contact are legătură cu originea si cu dezvoltare culturilor umane, tehnologiei sau religiilor. Unele dintre aceste teorii propun ca zeitati din cele mai multe dacă nu toate religiile, sunt de fapt extraterestri, si tehnologiile lor au fost interpretate ca dovadă a statutului lor divin.

     Aceste teorii au fost popularizate, în special în a doua jumătate a secolului 20 de scriitori  precum: Erich von Däniken, Zecharia Sitchin, Robert K.G. Temple si David Icke.

    Teoria astronautului antic a fost folosită pe scară largă în science-fiction. Asemenea teorii nu au primit sprijin în cadrul comunitatii stiintifice,si-au primit foarte putin sau nici o atentie în studiile si revizuirile din revistele stiintifice.

ACEASTA ESTE PIATRA FUNERARA CARE I-A OFERIT O “REVELATIE” LUI DANIKEN. AICI A GASIT O ALTA “DOVADA” CA PAMANTUL A FOST VIZITAT DE COSMONAUTI INTREGALACTICI IN TRECUT.IN A DOUA FOTOGRAFIE ESTE CONTURATA “REVELATIA” LUI: UN COSMONAUT PILOTEAZA O NAVETA CU REACTIE !

Despre statuietele Dogu s-a speculat a fi reprezentări ale unor astronauți antici care au vizitat Pământul în perioada Jomon din Japonia antică; ele prezintă unele caracteristici pe care unii cercetători le consideră că ar reprezenta un costum spațial cu ochelari și cu cască.

369px-dogu_miyagi_1000_bce_400_bce

jomon-dogu-04

dogujedi01

Vă recomand documentarul:

PALEOASTRONAUTII – Au coborât extraterestrii pe Pământ

___________________________________________________________________________________________________

3. Un ratacit unic. Nu mai este nevoie de nici un comentariu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

4. David Icke

       Acest personaj dupa niste trairi speciale si niste revelatii a inceput sa acuze conducerea mondiala ca practica satanismul si are numeroase planuri oculte. Sunt perfect de acord ca raul trebuie demascat dar aici el vine cu minciuni cum ca lideri lumii nu ar fi oameni ca si noi ci sunt extraterestrii reptilieni in corpuri umane, din dimensiunea a patra !!!

        Asta ca asta dar el neaga pe salvatorul nostru Iisus Cristos si spune ca totul e o fantezie. Citez in continuare din cartea lui cateva pasaje.

  Întreaga legendă a lui Iisus este o poveste simbolică, împănată de coduri şi simboluri ezoterice şi astrologice, cu scopul de a crea o nouă religie închisoare pentru mase, pornind de la aceeaşi simbolistică a Frăţiei Babiloniene. Rasa umană a fost amăgită din nou. A câta oară?

    Biserica creştină este o farsă fundamentată pe o fantezie. Cine doreşte o confirmare despre cât de uşor pot fi controlate masele nu trebuie decât să privească miliardele de oameni care au adorat de-a lungul timpului un basm inventat acum 2000 de ani de nişte oameni în robe negre. De altfel, acelaşi lucru este valabil şi în ceea ce priveşte celelalte religii: iudaismul, islamul, hinduismul, etc.

        De asemenea prezint cartea dar si cele doua capitole extrase separat prin care neaga Divinitatea. Deci in cartea lui exista cateva adevaruri dar amestecate in marea masa a minciuni , aceasta otrava pentru suflet. Asta este o alta opera a lui Satan, ca omul sa creada adevarul neimportant pentru suflet si pe langa el, minciuna cea mai periculoasa.

Tot asa si cu ateismul. Se neaga Divinitatea dar si pe el, iar oamenii negand pe Dumnezeu se rup de viata si de salvare caci aceasta sunt doar la Dumnezeu si prin Dumnezeu. Iata o alta opera reusita.

Cel Mai Mare Secret (Secretul Suprem)           invataturile satanice ale lui DAVID ICKE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   5. Cine este Lilith

   6. Dezvaluiri socante. Un ofiter rupe tacera in privinta ozn-urilor

     

     

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    7. Despre fondatori.Cine sunt ei si ce ne transmit:

Transformari planetare 2012-2030. mesaje de la fondatori

de Rachele, Sal

Fondatorii sunt Dumnezeii Creatori de dimensiune a a 12-a ce au fost implicaţi în proiectarea iniţială a ADN-ului uman. Învăţătura lor centrală este că noi toţi suntem fiinţe cu 12 dimensiuni, capabile să evoluăm până în punctul în care putem crea universuri întregi. Ca şi copii ai lui Dumnezeu, suntem învăţaţi cum să creăm la fel ca Părinţii noştri Cosmici. Această lume (şi nenumărate altele) este planşeta unde învăţăm despre karma, liberul arbitru, iubire şi despre alte principii ale Creaţiei. În aceste timpuri esenţiale pentru istoria omenirii, Fondatorii dezvăluie informaţii despre evoluţie, ADN, fragmentarea sufletului, dimensiuni mai înalte, transformări planetare, înălţare şi multe alte subiecte relevante.

Acestea sunt cele mai importante vremuri din istoria omenirii. În premieră, milioane dintre noi avem ocazia să evoluăm dincolo de limitările formei materiale într-o lume nouă, de o frumuseţe şi măreţie inimaginabile. Calea spre etapa următoare a evoluţiei umane se află chiar în faţa noastră.

Fondatorii sunt ghizii voştri în această călătorie a evoluţiei sufletului, înălţării şi eliberării de limitări. Ei ne învaţă că suntem fiinţe vaste în capacităţi şi iubire, create după chipul şi asemănarea Creatorului nostru. Bine aţi venit în noua lume!

Adevarata poveste a lui Isus Christos[Povestea completa]

 8. MESAJ PENTRU VRĂJITORI,GHICITORI,ASTROLOGI DESCÂNTATORI SI SPIRITISTI

    Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc înstele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deuteronom 18:10-14)

9. Despre mos crăciun

 Multi oameni decăzuti ai timpurilor noastre, care bineînteles le place să se numească crestini îsi mint copiii că există mos crăciun. Există o adevărată industrie în acest sens. Ei L-au înlocuit pe Cristos cu personificarea unei minciuni. Si cui apartine minciuna? Lui Satan. El este părintele ei. El este personificarea sa. Dar să vedem câteva informatii despre acesta.

·        Pentru milioane sau chiar zeci de miloane este o persoană adorată si venerată

·        Copiii îl asteaptă si se roagă la el, îi caută binecuvântarea si favorurile.

·        Noaptea este elementul lui, atunci se manifestă, deci întunericul este natura lui si nu Lumina.

·        Sania lui e trasa de reni care zboară, deci animale iluzorii

·        El judecă faptele bune si rele ale copiilor pe când Domnul nu le judecă

·        Trece copiii într-o carte, deține el cumva Cartea Vietii ?

·        Când ajunge la o casă nu intră ca o persoană normală ci coboară prin coș si iese prin foc.

Si deci parinți, pe cine prezentati voi copiilor vostri ? Renunțati odată la minciună si învățati-i Adevărul.

Potrivit Live Science, citat de Yahoo News, cei mai mulţi psihologi consideră că a le spune copiilor că există Moş Crăciun este o minciună inofensivă, care poate avea şi beneficii.

De exemplu, Moş Crăciun poate fi un exemplu de altruism și poate contribui la crearea unei tradiţii în familie.

Copiii ajung să creadă destul de ușor în Moș Crăciun deoarece ei folosesc deja gândirea magică, este de părere Karl Rosengren, psiholog la Universitatea Northwester din Illinois, Statele Unite. Când au între trei şi șase sau șapte ani, copiii folosesc gândirea magică în momentul în care aşteptările lor de la lumea din jur nu se împlinesc, mai arată el.
Acest fapt îi face copii să creadă mai ușor în existenţa lui Moş Crăciun, dar credinţa trebuie să fie susţinută activ de părinţi.

PSIHOLOGII SUNT OAMENI ATEI, AM CUNOSCUT CÂTIVA, NICI UNUL NU CREDEA ÎN DUMNEZEU PENTRU CĂ AȘA AU FOST ÎNVĂȚAȚI SĂ FIE. AȘA CĂ DRAGI PĂRINȚI VOI ALEGEȚI A VĂ ÎNVĂȚA COPIII, ORI ADEVĂRUL DE LA DUMNEZEU, ORI MINCIUNA DE LA SATAN.

SSSST, NU TREBUIE SĂ-MI DIVULGI ADEVĂRATA IDENTITATE:

SSST

ȘI EU POT LUA CHIP DE SFÂNT, DOAR SUNT O CREAȚIE A ÎNTUNERICULUI ȘI POT ÎNȘELA OAMENII CUM DORESC:

evil-santa-by-kruger

AȘA CĂ NU RĂMÂNE DECÂT:

INTERZIS

10. Iisus, inmormantat in Japonia – o ipoteza care zguduie lumea crestina

11.O alta minciuna: un mesaj care ar parveni de la extraterestri care au primit menirea sa ne indrume !

Mesaj al Comandoului Ashtar

12. DIN RATACIRILE LUI PAVEL CORUT

 CU ROSU SUNT EXPUSE RATACIRILE IAR CU ALBASTRU UNDE ARE DREPTATE.

Pavel Corut

13. O  ALTA  SCOALA  A  LUI  SATAN :

MISCAREA GNOSTICA MONDIALA

14. Vampirismul practicat si cel ireal (promovat de mass-media)

VAMPIRISMUL

15. Curentul homosexual si încurajarea lui de către guverne

Bill Schnoebelen – Să vorbim deschis despre homosexualitate şi războiul spiritual

16.Dacă după G.Florea Iisus a vizitat România, după Nicolas Notovici Iisus a vizitat Orientul Îndepărtat

Enigma a Bibliei aproape de a fi dezlegata Iisus a trait in India

Marele Sfant… ISSA

Alte informatii cu privire la plecarea lui Iisus în Orientul Îndepărtat

17. Carte

OCULTISMUL ŞI EFECTELE SALE DIN PERSPECTIVA CONSILIERII SPIRITUALE

18. O altă rătăcire atribuită unui crestin adevărat:

Minciunile cele mai evidente din asa zisele profetii despre România atribuite pe nedrept lui Sundar Singh

Si acum asa zisele profeții: Profetiile lui Sundar Singh

19.Măreața misiune spirituală a României la nivel planetar !

    Mai jos se vor prezenta câteva profeții ale Vangăi Dimitrova despre măreața misiune spirituală a României la nivel planetar ! Eu nu neg că această femeie ar fi avut viziuni, ci neg pe cele în care se prezintă asa numita misiune spirituală a României !

     Fie acestea sunt chiar profeții scrise de ea, fie cel mai probabil să fie scrise de români. Există pe acest Pământ si în această țară mulți ucenici ai lui Satan, chiar dacă scriu în aparență frumos, mai ales despre lucruri spirituale. La fel cum unii au scris despre misiunea României si au atribuit scrierile lui Sundar Singh, tot asa înclin să cred si aici.

Dar să vedem câteva pasaje:

     „Românii sunt oameni speciali, şi cu toate că Dumnezeu i-a ales pentru o nobilă misiune.”

     Vai, vai ce oameni speciali în lume sunt românii !!! Până si triburile de sălbatici (cum îi numim noi) din Africa, prin iubirea lor față de semeni, ne subclasează ca spiritualitate !

 

     „În bucuria acestei lumi, în România îşi va începe lucrarea Cel promis. Mai târziu, atunci când va fi recunoscut de aceia care sunt drepţi şi aleşi, se va bucura întregul Pământ de naşterea Lui.”

     Ca să scrii un pronume cu majusculă în interiorul unei propoziții, înseamnă că te referi la Domnul. Iar dacă omenirea decăzută nu s-a bucurat când Domnul a venit la noi, în acele timpuri când decăderea oamenilor nu era asa de mare ca în prezent, cum oare se va bucura acum întregul Pământ, când decăderea oamenilor si căile răului au ajuns la cote de neimaginat pentru acele timpuri ?!

 

     „Pământul, apa, focul, Îi vor veni în ajutor.”

     Dacă profeția îl prezintă pe acest om ca pe Dumnezeu sau doar ca pe un trimis al Acestuia, ar avea nevoie el ca să fie ajutat de puterile pământului, apei si focului ?! Au oare acestea putere prin ele însele ? Dacă acest trimis este un Dumnezeu pe Pământ si toate i s-ar supune, cum oare ar mai avea nevoie de astfel de ajutoare, de fapt inexistente ?!

Puteți observa destul de ușor cum acea satană care a scris textul nu a avut pic de inteligență să o folosescă în mod viclean, ci a fost un idiot. 

 

    „Odată cu începerea lucrărilor Lui în aceasta lume, tot ceea ce este construit pe minciună și pe rău se va nărui.”

      Idioțenia sa si-a mai spus încă o dată cuvântul în textul de mai sus. Când a venit Însuși Domnul pe Pământ, în cei aproximativ trei ani de lucrări mărețe, când cea mai mare Lumină din Infinit a strălucit la noi, toată răutatea lumii nu s-a prăbușit, pentru că Domnul a dat libertate supremă ființelor sale, iar acum deodată se va prăbuși !!!

 

    „Primii care Îl vor recunoaşte vor fi aceia din propriul său popor din care el a ieşit. Drept răsplată, El va aduce apoi acest popor pe cea mai înaltă culme a desăvârşirii Divine din această lume. Acest popor va deveni prin îndreptarea sa o adevărată pildă vie pentru toate popoarele Pământului.”

    Vai, vai, ce popor vom deveni !!! Noi numim pe arabi păgâni, iar pe noi ne autonumim creștini, dar dacă ar fi să comparăm valorile lor morale cu ale noastre vom constata că noi ne aflăm în cel mai adânc iad.

    La ei, dacă profetul lor e insultat, ca să nu mai zic de Allah, toată lumea lor se va revolta, pe când la noi Dumnezeu primește injurii în fiecare zi si nimeni nu zice nimic ! Si ce popor demn de urmat vom deveni, adevărați îngeri pe Pământ !!! Până si un primitiv din junglă ne poate învăța cum să ne iubim semenii, cum să-i ajutăm necondiționat, să-i respectăm, să respectăm femeile, sau să prețuim si să protejăm natura ! Nu cred că mai există un păcat nefăcut de acest popor, iar ca urmare, prin decăderea noastră, am devenit cel mai bolnav popor din Europa si, minune, deodată, vom străluci în cea mai înaltă puritate sufletească !!!   

Mai jos textul respectiv:

O uimitoare profeţie a Vangăi – o profeţie despre România şi despre poporul român

20.Un alt rătăcit vine cu mărturie mincinoasă despre Iisus:

O mărturie din Asia a lui Nicholas Roerich

 21. O rătăcită unică:

22.Doi intelectuali sustin cu vorbe frumoase o minciună.

23. Un grup de intelectuali în frunte cu Oreste sustin niste minciuni iesite din comun:

24. Despre moartea lui Iisus în Coran

    Iată ce se spune în Coran 4 Surat AN-NISA ayat 157 si 158, referitor la moartea lui Iisus:

“Si din pricina vorbelor lor: “Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul Mariei, trimisul lui Allah!”, în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au rãstignit pe cruce, ci a fost fãcut [cineva] sã semene cu el! Cei care au avut pãreri diferite în privinþa lui [Isus], au fost în îndoialã [în legãturã cu moartea lui]; ei nu au avut cunoștințã sigurã despre ea[moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De bunã seamã, nu l-au omorât,

Ci Allah l-a înălțat la El…”

(Nota 103: Allah Preaînaltul L-a mântuit pe trimisul Său Isus; El nu a fost omorât si nu a fost răstignit, ci a fost răstignită o altă persoană, iar ei si-au închipuit numai că acesta este Isus, fiindcă Allah a făcut să semene cu El si ei L-au omorât, crezând că este Isus.)

25.    Un bolnav psihic, adică un nebun este privit ca unul dintre cei mai inteligenti oameni de pe planetă ! Nu este prea mult de mirare având în vedere că el este admirat tot de nebuni. Afirmatiile sale îi arată clar nebunia:

       „Dumnezeu nu a creat Universul. Big Bang-ul nu a avut nevoie de Dumnezeu”

    „Noi, oamenii, suntem produsul unor fluctuaţii cuantice ce au avut loc la începutul universului”.

      „Raiul este o poveste inventată pentru oamenii care se tem de moarte”    

     Pentru cei care ar putea să zică că exagerez, am să prezint în continuare chiar învătătura biblică care îmi sustine afirmatia:

     „Nebuni din fire sunt toţi oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu şi care n-au ştiut, plecând de la bunătăţile văzute, să vadă pe Cel care este, nici din cercetarea lucrurilor Sale să Îl recunoască pe Meşterul acestora.”(Cartea înţelepciunii lui Solomon 13:1)

     Cine este Stephen Hawking si care sunt ideile sale anticriste (cu rosu au fost marcate unele din minciunile sale) :

hawking

Stephen Hawking a învătat sa citească abia la 8 ani

Stephen Hawking „Dumnezeu nu a creat Universul. Big Bang-ul nu a avut nevoie de Dumnezeu”

Stephen Hawking „Raiul este o poveste inventată pentru oamenii care se tem de moarte”

Stephen Hawking – Originea scandaloasă a Universului

Stephen Hawking “Extraterestrii există, dar am face mai bine să-i evităm”

Stephen Hawking – „geniul” care L-a înfruntat pe Dumnezeu

26. O ALTĂ RĂTĂCIRE ANTICRISTĂ: Creștinismul – invenție a romanilor:

27.  În textele prezentate mai jos, care constituie de fapt capitolele unei cărţi, putem vedea învătături date unor popoare care contravin învăţăturilor creştine. În final iată şi cartea şi câteva cuvinte despre ea.
CORANUL

TALMUDUL

O altă atrocitate rezultată din Talmud – extras Talmud:

Omorurile rituale practicate de evrei

EFECTELE CAHALELOR TALMUDICE

Cartea:  SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, CAHALUL ŞI FRANCMASONERIA

Nicolae Paulescu rămâne unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă români, iar opera sa tre¬buie cunoscută şi citită. Nu avem a ne ruşina de teoriile politico-religioase ale unui om care ne-a adus, în epoca sa, pe cele mai înalte culmi ale cercetării medicale.
Cartea prezentată aici dezbate unele probleme majore care din nefericire nu au fost promovate în societatea românească, acest autor fiind mai ales cunoscut pentru descoperirea insulinei, în 1921.
Si marele poet Mihai Eminescu a scris foarte multe articole asemănătoare, adică care tratează problema evreilor în România, mai precis acţiunile lor malefice, dar, si în cazul el, aceste scrieri nu se cunosc decât de foarte puţini, el fiind cunoscut mai ales ca poet şi prozator şi nu ca om politic.
În ultima parte a cărţii, apar totusi nişte informaţii eronate, dar din fericire acestea nu sunt multe. Ca exemplu, autorul atribuie apariţia bisericii protestante evreilor sau mentionează că iconoclastii au tulburat pacea bisericii, când de fapt ei luptaseră împotriva cultului icoanelor, adică idolatriei.
Revolta ţăranilor români din 1907 sau revoluţiile de la 1848 din Europa sunt opera din umbră a evreilor conspiratori.
Liberalismul, socialismul şi anarhismul, iată alte opere atribuite acestor genii malefice care au plecat să stăpânească lumea, conform credinţei că lumea a fost lăsată de Dumnezeu să-i servească pe ei, ei fiind rasa superioară iar restul fiind goimi, sau animale umane !
În această scurtă prezentare nu pot fi arătate în sumar faptele lor în totalitate, las însă cititorului curiozitatea să descopere în detaliu faptele lor malefice menţionate aici, cât si cele care nu au fost menţionate şi sunt adevărate orori. Nu pot să afirm lectură plăcută, întrucât este exact opusul acesteia. Doar cei interesati si intelectualii vor citi această carte şi îşi vor forma o părere corectă, nicidecum cei care judecă o carte după titlu sau după câteva rânduri.

Reclame
  1. frumoasa prezentare… felicitatri!!!

  2. Doamne fereste! multi mai sunt cei care nu inteleg nimic din ceea ce se intampla in jurul nostru,lucruri vazute cu ochii fizici sau spirituali,si care dau fel si fel de interpretari acestor intamplari.Dar sub soare au loc toti oamenii ,indiferent de ideile lor.INTERESANT de urmarit cum lucreaza imaginatia omului incercand sa-si explice lucruri pe care altfel nu si le poate explica . Continua-ti sa aduce imbunatatiri acestui articol…Felicitari!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: