Author Archives: Admin2

     ORICÂT DE BINE S-AR ASCUNDE SATAN ASTFEL ÎNCÂT VA ÎNȘELA PE MULȚI, NICIODATĂ NU VA REUȘI SĂ SE ASCUNDĂ DE CEL CARE TRĂIEȘTE ÎN LUMINA LUI DUMNEZEU, PENTRU CĂ ACEASTA VA PĂTRUNDE ORIUNDE ȘI ORICÂND ȘI NIMIC NU ÎI VA FI STRĂIN, ASTFEL ÎNCÂT ORICE LUCRARE A ÎNTUNERICULUI ÎI VA FI CUNOSCUTĂ. CHIAR DACĂ DIAVOLUL VA LUA CHIP DE SLUJITOR AL DOMNULUI ȘI CHIAR DACĂ SATAN VA LUA CHIP DE ÎNGER DE LUMINĂ, LUMINA LUI DUMNEZEU ÎI VA FACE CUNOSCUT ACEASTA ACELUIA CARE A FOST ALES PENTRU A DEVENI UN COPIL AL CELUI PREAÎNALT. EL NU VA FI NICIODATĂ AMĂGIT PENTRU CĂ ADEVĂRUL PE CARE ÎL DEȚINE, PRECUM ȘI CĂLĂUZIREA DIVINĂ INTERIOARĂ, ÎI VOR ARĂTA ÎNTOTDEAUNA LUCRĂRILE ÎNTUNERICULUI.

 

Reclame

Mesaje de la Domnul

     Motivul pentru care mesajele Mele directe către voi au devenit extrem de frecvente în ultimii ani, dăruindu-vă pâinea din Ceruri, lucru care nu s-a mai întâmplat din vremea când am trăit personal pe Pământ, este faptul că se apropie timpul când lumea va atinge apogeul rătăcirii sale, deviind complet de la scopul pentru care am creat-o. Pentru a nu fi pierduţi cu toţii, am aranjat astfel lucrurile încât Cuvântul Meu să ajungă într-o manieră directă la câţiva dintre voi, pentru a nu putea fi pervertit sau acoperit de văl aşa cum se folosesc de regulă profeţii Mei, ci prezentat într-o formă cât se poate de clară, căci se apropie a doua Mea venire pe Pământ şi doresc să-i întâlnesc atunci pe ai Mei.

      În epoca modernă, moartea spirituală a ajuns să prevaleze pe planeta voastră, în detrimentul vieţii. Practic, întreaga umanitate este îngropată în dorinţele sale materiale, ca şi cum ar zăcea nemişcată într-un sicriu al plăcerilor lumeşti. Puţinii oameni care mai dispun de viaţă spirituală sunt cei care jelesc pe marginea sicriului, rugându-se să-i ajut şi să le alin durerea, căci le pare rău pentru cei morţi, pentru semenii lor, pe care nu-i pot ajuta însă.

     „Nebuni din fire sunt toţi oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu şi care n-au ştiut, plecând de la bunătăţile văzute, să vadă pe Cel care este, nici din cercetarea lucrurilor Sale să Îl recunoască pe Meşterul acestora.”(Cartea înţelepciunii lui Solomon 13:1)

IISUS:

   „…nimic din învăţătura Mea, nu se va pierde, iar după ce vor trece o mie si încă aproape o mie de ani de acum, si învăţătura Mea va fi îngropată aproape de tot în materia murdară, Eu voi trezi în acea vreme din nou bărbati care să scrie cuvânt cu cuvânt ceea ce v-am spus Eu acum si ceea ce s-a petrecut, si vor face cunoscute lumii toate acestea într-o carte mare, prin care din nou multora li se vor deschide ochii!”