Category Archives: Uncategorized

ADEVĂRATA BISERICĂ

(Mesaj receptionat de un ales al Domnului)
Astfel îmi vorbește Domnul şi eu am perceput vocea Sa în interior, ca și în exteriorul meu însumi și acesta este adevărat, exact şi fidel raportat:
9.Spune copiilor Mei, spune-le tuturor, care sunt de religie romană (catolică), protestantă, evreiască, musulmană, brahmanică sau profund păgână – pe scurt, toţi trebuie să știe că nu există decât o singură adevărată Biserică pe Pământ și aceasta este iubirea pe care Mi-o poartă prin Fiul Meu şi această iubire este Sfântul Spirit în voi; El se manifestă prin Cuvântul Meu viu și acest Cuvânt este Fiul, şi Fiul este Iubirea Mea, El este astfel în Mine și Eu Îl pătrund în totalitate. Noi suntem Unul și în felul acesta Eu sunt în voi și în sufletul vostru, în care inima este locuinţa Mea și aceasta este singura adevărată Biserică pe Pământ. În ea singură este Viaţa eternă, în afara căreia nu mai este nici o mântuire.
10.Vezi, Eu sunt Stăpânul a tot ceea ce există! Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul Etern şi Atotputernic şi astfel Eu sunt în mod egal Tatăl vostru, Tatăl Sfânt şi plin de iubire. Eu sunt toate acestea prin Cuvânt, Cuvântul este în Fiu și Fiul este în Iubire; Iubirea este în Lege, iar Legea vă este dată. Dacă voi o luaţi în considerație şi o urmaţi voi o aveţi dobândită și ea devine vie în voi, ea vă înalță şi vă face liberi şi astfel voi nu veţi mai fi sub lege ci deasupra ei, în graţie şi lumină, care sunt Înțelepciunea Mea.
11.Și aceasta este beatitudinea sau Împărăţia lui Dumnezeu în voi, sau chiar Biserica pe Pământ, în afara căreia nu există nici o mântuire și viaţa eternă nu poate să se obțină decât în această biserică.
12.Gândiţi voi într-adevăr că Eu locuiesc în pereţi, că Eu Mă aflu în ceremonii, în rugăciuni sau în venerație ? Oh nu, voi vă înșelați în cea mai mare măsură căci acolo Eu nu sunt deloc. Eu Mă găsesc doar acolo unde se află Iubirea, căci Eu sunt Iubirea şi Viaţa însăsi. Eu vă dăruiesc Iubire şi Viaţă şi nu Mă atașez decât Lor și niciodată în materie sau în moarte.
13.Pentru acest motiv Eu am învins moartea şi am supus Mie Divinitatea ca Eu să am putere asupra a tot ceea ce există și ca Iubirea Mea să domnească în mod etern şi să însufleţească tot ceea ce este supus ei.
14.Și cum puteţi voi să gândiţi că Eu vă aştept în moarte atunci când Eu sunt Viaţa însăşi ?

Reclame

Unde este Împărătia lui Dumnezeu ?

“Sfânta Evanghelie după Luca”
17:20 Şi fiind întrebat de farisei când va veni Împărăţia lui Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: Împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut.
17:21 Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.
17:22 Zis-a către ucenici: Veni-vor zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului Omului, şi nu veţi vedea.
17:23 Şi vor zice vouă: Iată este acolo; iată, aici; nu vă duceţi şi nu vă luaţi după ei.
După cum vedeti destul de clar nu puteti găsi Împărătia lui Dumnezeu la nici o institutie lumească numită biserică catolică, ortodoxă sau protestantă si nici în vreun loc anume în Creatie ci doar în voi înșivă, ca să ajungeti acolo trebuie în primul rând să o purtati în voi. Iar cei care vor veni cu o altă învătătură vor fi oamenii lui Anticrist, adică oameni călăuziti de spiritul lui Satan, care vor amăgi pe oameni si vor răspândi minciuna si întunericul spiritual .

Cum ajungem acolo ? Cel mai bine este să vin cu însusi cuvintele Domnului care clarifică totul:
„Acum numai iubirea pentru Dumnezeu şi pentru semeni este totul, dar nu numai în vorbă, ci şi în faptă.
În această nouă învăţătură, omul şi numai omul este totul şi el nu are nevoie de nimic altceva decât de Dumnezeu şi de el însuşi.
Această nouă învăţătură a Mea arată cum omul se poate unifica pe deplin cu Dumnezeu în sine şi cu sine, unindu-se într-un singur punct, întocmai aşa cum şi Eu însumi sunt acum total unit cu Tatăl Ceresc cel etern şi infinit.”

 

 

Câteva profetii ale Domnului cu privire la viitorul bisericii

“Sfânta Evanghelie după Matei”
Iisus:
24:4 Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva.
24:5 Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi.
24:21 Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.
24:22 Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile.
24:23 Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi.
24:24 Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.
24:25 Iată, v-am spus de mai înainte.
24:26 Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi.
(vezi si Evanghelia după Marcu cap.13:5,6,19,20,21,22,23; Evanghelia după Luca cap.21:8)
Mesajul Domnului este mai luminos decât Soarele la amiază în cea mai senină zi de vară, asa că nu mai trebuie aduse multe lămuriri. De avertismentul dat atunci oamenii nu au ținut seama si au fost amăgiti de către acei „hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi” care au zis : „Mesia este aici sau dincolo”. Acestia sunt oamenii care îsi propovăduiesc propria lor biserică si afirmă că numai ei sunt pe adevărata cale iar restul nu, se cred urmasi ai lui Cristos iar unii mai fac si profeții, ce sunt minciuni bineînteles, pe care oamenii le cred chiar dacă sunt doar niste aberatii pe care un om ce ar dispune doar de o mică lumină i s-ar părea de neconceput. Dar oamenii căzând pradă plăcerilor care întunecă mintea, chiar dacă au studii superioare, atunci când vine vorba de credintă si cunoastere spirituală uimesc cu imensa lor prostie, de care si un scolar la clasele mici, bine instruit, ar rămâne stupefiat !
Mitologia greacă sau a altor popoare, pălește în comparatie cu mitologia bisericilor din prezent ! Creatia materială este pustie si doar Pământul este populat (idee la care totusi catolicii au renuntat), nu mai există alte lumi ca si a noastră ci doar demoni (!!!); există si oameni si îngeri căzuti, fără nici o legătură, de parcă Dumnezeu ca Spirit ar fi creat inițial materie (!!!), nestiind deloc că spiritele decăzute au fost încarcerate în materie; apoi să nu mai vorbesc de iad, la care lagărele naziste pe lângă iadul creat de Dumnezeu pentru a tortura pe păcătosi ar fi doar niste simple locuri de recreere; numărul zeilor si titanilor din vechime este infim pe lângă numărul „sfintilor” din prezent, ca să nu mai vorbim de „miracolele” lor ! Bine măcar că au renuntat la ideea că Pământul este plat, teorie sustinută cu bestialitate de biserică, în urma căreia a curs mult sânge.
Acestea, precum si multe altele, alcătuiesc o vastă minciună, cea mai abjectă mitologie creată, denumită de anticristi crestinism, pe care din nefericire omul din prezent o crede cu înversunare, cu toate că se consideră în epoca luminii ! Da, trăim în epoca luminii fizice dar în cea mai cumplită beznă spirituală. Iar faptul că oamenii îsi aprind tot mai multe lumânări si tot mai multe becuri care îi fascinează, ne arată că sufletul e orb, că el se multumeste doar cu niste simple lumini fizice moarte în loc să caute adevărata Lumină a vietii care e Iisus Cristos.

Mai jos – un mesaj adresat cărturarilor si fariseilor de către Iisus ce se potriveste perfect si în zilele noastre:
15:7 Făţarnicilor, bine a proorocit despre voi Isaia, când a zis:
15:8 „Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine.
15:9 Şi zadarnic Mă cinstesc ei, învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor”.(vezi si Evanghelia după Marcu cap.7:6,7)
Acest mesaj se poate adresa si acum, după aproape 2000 de ani, popoarelor care se consideră crestine, cât si doctorilor si profesorilor în teologie precum si preotilor sau pastorilor diferitelor biserici.

     ORICÂT DE BINE S-AR ASCUNDE SATAN ASTFEL ÎNCÂT VA ÎNȘELA PE MULȚI, NICIODATĂ NU VA REUȘI SĂ SE ASCUNDĂ DE CEL CARE TRĂIEȘTE ÎN LUMINA LUI DUMNEZEU, PENTRU CĂ ACEASTA VA PĂTRUNDE ORIUNDE ȘI ORICÂND ȘI NIMIC NU ÎI VA FI STRĂIN, ASTFEL ÎNCÂT ORICE LUCRARE A ÎNTUNERICULUI ÎI VA FI CUNOSCUTĂ. CHIAR DACĂ DIAVOLUL VA LUA CHIP DE SLUJITOR AL DOMNULUI ȘI CHIAR DACĂ SATAN VA LUA CHIP DE ÎNGER DE LUMINĂ, LUMINA LUI DUMNEZEU ÎI VA FACE CUNOSCUT ACEASTA ACELUIA CARE A FOST ALES PENTRU A DEVENI UN COPIL AL CELUI PREAÎNALT. EL NU VA FI NICIODATĂ AMĂGIT PENTRU CĂ ADEVĂRUL PE CARE ÎL DEȚINE, PRECUM ȘI CĂLĂUZIREA DIVINĂ INTERIOARĂ, ÎI VOR ARĂTA ÎNTOTDEAUNA LUCRĂRILE ÎNTUNERICULUI.

 

Mesaje de la Domnul

     Motivul pentru care mesajele Mele directe către voi au devenit extrem de frecvente în ultimii ani, dăruindu-vă pâinea din Ceruri, lucru care nu s-a mai întâmplat din vremea când am trăit personal pe Pământ, este faptul că se apropie timpul când lumea va atinge apogeul rătăcirii sale, deviind complet de la scopul pentru care am creat-o. Pentru a nu fi pierduţi cu toţii, am aranjat astfel lucrurile încât Cuvântul Meu să ajungă într-o manieră directă la câţiva dintre voi, pentru a nu putea fi pervertit sau acoperit de văl aşa cum se folosesc de regulă profeţii Mei, ci prezentat într-o formă cât se poate de clară, căci se apropie a doua Mea venire pe Pământ şi doresc să-i întâlnesc atunci pe ai Mei.

      În epoca modernă, moartea spirituală a ajuns să prevaleze pe planeta voastră, în detrimentul vieţii. Practic, întreaga umanitate este îngropată în dorinţele sale materiale, ca şi cum ar zăcea nemişcată într-un sicriu al plăcerilor lumeşti. Puţinii oameni care mai dispun de viaţă spirituală sunt cei care jelesc pe marginea sicriului, rugându-se să-i ajut şi să le alin durerea, căci le pare rău pentru cei morţi, pentru semenii lor, pe care nu-i pot ajuta însă.

     „Nebuni din fire sunt toţi oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu şi care n-au ştiut, plecând de la bunătăţile văzute, să vadă pe Cel care este, nici din cercetarea lucrurilor Sale să Îl recunoască pe Meşterul acestora.”(Cartea înţelepciunii lui Solomon 13:1)

IISUS:

   „…nimic din învăţătura Mea, nu se va pierde, iar după ce vor trece o mie si încă aproape o mie de ani de acum, si învăţătura Mea va fi îngropată aproape de tot în materia murdară, Eu voi trezi în acea vreme din nou bărbati care să scrie cuvânt cu cuvânt ceea ce v-am spus Eu acum si ceea ce s-a petrecut, si vor face cunoscute lumii toate acestea într-o carte mare, prin care din nou multora li se vor deschide ochii!”

Mesaj de la Iisus :

      Tot ce ţine de biserică este ascuns în faţa oamenilor, dar acum aveţi ocazia să priviţi biserica aşa cum este ea cu adevărat, un cadavru mort în descompunere, nişte oase goale lipsite de viaţă. Biserica a pierdut învăţăturile divine date de Mine si le-a înlocuit cu învăţături păgâne. 

Cuvintele lui Iisus Cristos

     „Dacă cuvintele voastre vor avea parte de ovațiile lumii, ele nu vor fi de la Mine. A fi disprețuit de lume a fost, în toate timpurile, cea mai mare mărturie pentru ceea ce vine de la Mine.”

Recepționarea si acceptarea adevărului de către un suflet care trăieste în întuneric

Receptionarea si acceptarea adevărului de către un suflet care trăieste în întuneric ( 30.08.2011 )

    Un om traieste inchis intr-o incapere de unde nu a iesit niciodata. El nu cunoaste lumina Soarelui pentru ca nu a vazut-o niciodata in splendoarea ei. Vizibilitatea de aici este foarte proasta, este un semiintuneric, deoarece singura fereastra a acestei incaperi este murdara. La un moment dat cineva de afara incepe sa-i vorbeasca despre frumusetea luminii solare. Omul asculta. De fapt pot exista cateva situatii diferite, mai precis trei.

    Ghidul omului ii poate explica in cei mai expresivi termeni despre binecuvantarea luminii dar stie clar ca omul din interior ii este necesara o dovada ca sa fie convins de veridicitatea cuvintelor sale, nu doar sa creada orbeste pentru ca asta nu il ajuta cu nimic. Astfel el il sfatuieste sa stearga un pic fereastra de murdarie pentru ca lumina sa patrunda inauntru.

   In primul caz omul isi asculta ghidul dar prefera sa nu dea crezare spuselor acestuia si ramane in starea care e.

   In al doilea caz omul este curios sa vada cum este lumina si sterge un pic fereastra, cateva raze patrund in incaperea intunecoasa si omul se multumeste cu atat.

  In cel de al treilea caz omului ii este placuta lumina si sterge toata fereastra, lumina Soarelui patrunde din plin inauntru, inunda intreaga camera, omul este incantat dar nu se multumeste cu atat ci vrea sa iese din camera, unde a stat pana acum si vrea sa paseasca in lumina.

  Care este corespondenta acestei prezentari stranii la prima aparenta :

  Ce este incaperea inchisa si cine este omul care sta inauntrul ei ?

  Cine este persoana de afara care-i vorbeste despre lumina ?

  Ce inseamna de fapt prezentarea celor trei cazuri diferite ?

   Iata cateva intrebari la care trebuie sa raspund clarificandu-se astfel prezentarea.

     Incaperea este trupul omului. Omul din ea este sufletul. Lumina este Adevarul. Acesta ii este ocultat sufletului pentru ca pacatele omului au murdarit fereastra incaperii nepermitând patrunderea luminii sau altfel zis partea demonica a omului i-a luat in stapanire sufletul diminuându-i partea spirituala. Aceasta din urma ii constientiza omului valoarea binelui si a raului, beneficiile luminii si prejudiciile intunericului. Acum insa omul traieste aproape in intuneric. Ghidul este un om trezit spiritual care ii este trimis de Dumnezeu omului, pentru a-l ajuta sa iese din intuneric. Ghidul il poate doar indruma, omul trebuie sa-si faca singur lucrarea.

     Care sunt cele trei situatii ?

  1. In primul caz omul s-a indepartat prea mult de Dumnezeu, intunericul i-a luat in stapanire fiinta, vointa lui Satan e si vointa lui, astfel el nu crede in lumina sau altfel zis el nu accepta adevarul de la inceput. Acest om umbla pe cararile oarbe ale lumii. Prapastia e inevitabila.
  2. In al doilea caz omul nu este luat in stapanire de intuneric in totalitate, el asculta Adevarul, poate sa-l creada, Dumnezeu chiar ii trimite confirmari cu privire la Adevar pentru a-l intari in credinta, dar omul este slab, nepasator si nu-i place sa urmeze calea si ramane in continuarea omul care este. El nu a urmat lumina si ca urmare a ramas acelasi, neprimind bineficiile luminii. El este ca un om care merge printr-o pestera multumindu-se cu o mica luminita care produce un semiintuneric, dar nu o cauta sa vada de unde vine si ca urmare sa gaseasca iesirea.
  3. In cel de al treilea caz omul este cu totul diferit. Cu toate ca a trait in intuneric si in mizeriile din interior el apreciaza corect valoarea luminii, isi gaseste o placere in aceasta si ca urmare el sterge toata fereastra sau altfel zis el renunta la toate laturile sale rele. Cu toate ca lumina a patruns in incapere iluminand-o mai exista totusi zidurile care opresc totusi o mare parte din lumina. Ca urmare el isi doreste sa iese de aici si sa fie scaldat in totalitate de lumina. Totusi aceasta nu este ingaduit prea repede caci ghidul divin ii cere sa mai ramana o perioada, pentru ca traind prea mult in intuneric acesta l-a afectat si i-a slabit vederea si ca urmare nu poate suporta deodata o lumina foarte puternica caci aceasta il poate orbi. Altfel zis: omul si-a inceput opera de purificare dar nu a terminat-o. Cu toate astea el poate simti o repulsie pentru lumea in care este si vrea sa o paraseasca sau poate doar sa-si doreasca sa nu mai stea aici, in trup, ci sa ajunga cat mai repede in Imparatia Tatalui sau. Dorinta sa este justa dar trebuie indeplinita doar la momentul potrivit, pe care doar Tatal sau il stie si nu cand doreste el. Astfel, atunci cand sufletul sau v-a fi purificat si intarit, doar atunci sufletul lui poate sa ii paraseasca corpul si sa patrunda in Imparatia Tatalui sau, fiind deplin pregatit sa traiasca in acea lume. Daca ar fi plecat mai devreme ar fi fost ca o planta firava, obisnuita cu racoarea si cu umbra care daca ar fi pusa in lumina puternica a Soarelui si in caldura ce deriva din aceasta, s-ar ofili foarte rapid. Astfel omul nostru pleaca doar atunci cand a fost pregatit sa le suporte pe acestea.